Wentylacja, Klimatyzacja, Rekuperacja, Systemy kominowe — od 1995 roku

Jak działa rekuperacja?

Jak działa rekuperacja?

Jako rekuperację określa się system wentylacji mechanicznej nawiewno‐wywiewnej z odzyskiem ciepła. W uproszczeniu, w systemie tym centrala wentylacyjna, zwana rekuperatorem, z jednej strony wyciąga z pomieszczeń zanieczyszczone powietrze, a z drugiej wdmuchuje do nich czyste powietrze z zewnątrz. Po drodze powietrze usuwane oddaje ciepło powietrzu wdmuchiwanemu (proces odzysku ciepła), w związku z czym do pomieszczeń dociera ono już jako wstępnie ogrzane.


Świeże powietrze z zewnątrz – powietrze zasysane z zewnątrz przez czerpnię powietrza zlokalizowaną na ścianie, dachu lub w gruncie. Powietrze to kanałami trafia do centrali wentylacyjnej gdzie dzięki zastosowanym filtrom zostaje oczyszczone. W miesiącach zimowych gdy niska temperatura zewnętrzna mogłaby spowodować zamarznięcie wymiennika centrali, dzięki zastosowanej nagrzewnicy (automatycznej lub stałej) powietrze zostaje wstępnie ogrzane zanim trafi do wymiennika ciepła.
Zużyte powietrze z pomieszczeń – powietrze wyciągane z pomieszczeń tzw. mokrych (kuchnia, łazienka, pralnia) przy pomocy anemostatów wywiewnych, które następnie kanałami wentylacyjnymi trafia do centrali wentylacyjnej. Przechodząc przez rekuperator oddaje znaczną część ciepła (w określonych przypadkach również wilgoci) i ogrzewa powietrze czerpane z zewnątrz.
Świeże, oczyszczone i ogrzane powietrze – przy pomocy kanałów wentylacyjnych kierowane jest do pomieszczeń tzw. suchych (pokoje), do których dostaje się poprzez anemostaty nawiewne.
Zużyte powietrze – powietrze wyciągane z wnętrza budynku, które po oddaniu ciepła w rekuperatorze odprowadzane jest na zewnątrz budynku przy pomocy wyrzutni ściennej lub dachowej.

Projektowanie i dobór systemu


Aby zamontowany system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pełni spełniał swoją rolę konieczne jest wcześniejsze jego zaprojektowanie przez osoby posiadające odpowiedni poziom wiedzy. Do optymalnego zaprojektowania systemu konieczne jest zapoznanie się z projektem budynku (rzuty kondygnacji) bądź dokonanie oględzin na budowie. Na tej podstawie osoba przygotowująca projekt będzie w stanie w optymalny sposób dobrać centralę wentylacyjną, wskazać odpowiednie ułożenie kanałów wentylacyjnych i anemostatów, a także czerpni i wyrzutni znajdujących się na zewnętrznej ścianie budynku.

Co wchodzi w skład kompletnego systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

W skład kompletnej instalacji rekuperacji wchodzą:

  • Centrala wentylacyjna zwana rekuperatorem – urządzenie składające się z dwóch wentylatorów (nawiewnego i wywiewnego) oraz wymiennika ciepła. Przepływając przez wymiennik powietrze czerpane z zewnątrz ogrzewane jest bez mieszania z nim przez powietrze wyciągane z pomieszczeń. 
Sprawność rekuperatora %
Temperatura
wewnętrzna
°C
Temperatura
zewnętrzna
°C
Temperatura
nawiewu
13.4
 °C

Centrala wentylacyjna, jako najważniejszy element powinna spełniać określone warunki, aby zapewnić prawidłowe działanie całego systemu oraz komfort użytkowników. Do najważniejszych parametrów, na które należy zwrócić uwagę przy jej wyborze zaliczyć można:

  • Spręż centrali – jest to parametr określający, jakie opory w instalacji jest w stanie pokonać centrala, czyli z jaką siłą wdmuchuje ona powietrze w kanały oraz wyciąga je z nich. Dobór centrali ze zbyt małym sprężem powodować może nieprawidłowe działanie systemu objawiające się częściowym lub całkowitym brakiem nawiewu i wywiewu na anemostatach ulokowanych na najdłuższych kanałach – centrala nie jest w stanie dostarczyć oraz wyciągnąć powietrza ze względu na zbyt dużą wartość spadku ciśnienia w instalacji w stosunku do wydajności centrali.
  • Odzysk ciepła – parametr mówiący ile % ciepła jest w stanie odzyskać wymiennik z powietrza wyciąganego z pomieszczeń i przekazać go powietrzu do nich nawiewanemu. Im wyższa wartość tego parametru tym więcej użytkownik jest w stanie zaoszczędzić na kosztach ogrzewania budynku. Parametr ten bezpośrednio związany jest z zastosowanym w centrali rodzajem wymiennika ciepła. Rozróżniamy wymienniki przeciwprądowe (najbardziej efektywne) i krzyżowe.
  • Głośność centrali – która z uwagi na ciągły tryb pracy systemu wentylacji decyduje o tym czy instalacja podczas swojej pracy będzie słyszalna dla użytkowników, szczególnie w nocy. Na głośność centrali wpływ mają zastosowane wentylatory, materiał, z którego wykonano obudowę centrali i wymiennik, a także sposób i miejsce montażu urządzenia.
  • Pobór prądu – czyli czynnik decydujący bezpośrednio o kosztach użytkowania centrali. Najnowocześniejsze centrale wyposażone są w energooszczędne wentylatory na prąd stały, które poza małym zużyciem energii charakteryzują się również wysoką trwałością oraz mniejszym hałasem.
  • Sterownik rekuperatora – służący do programowania centrali wentylacyjnej. Do wyboru mamy sterowniki manualne gdzie ręcznie ustawiamy parametry pracy centrali oraz sterowniki elektroniczne, które pozwalają zaprogramować dokładnie, z rozbiciem na poszczególne dni tygodnia i godziny parametry pracy systemu.
  • Czerpnia, przez którą zasysane jest przez wentylator powietrze z zewnątrz oraz wyrzutnia, przez którą usuwane jest na zewnątrz powietrze wyciągnięte przez wentylator z pomieszczeń.
  • Kanały, którymi świeże powietrze wdmuchiwane jest przez centralę do pomieszczeń oraz kanały, którymi powietrze zużyte usuwane jest z pomieszczeń.
  • Anemostaty, którymi powietrzne wdmuchiwane jest do poszczególnych pomieszczeń (nawiewne) lub usuwane z poszczególnych pomieszczeń (wyciągowe).

ZOBACZ RÓWNIEŻ

MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA?
Zapraszamy do kontaktu, chętnie na nie odpowiemy.
Infolinia:
600-290-220,  12 285-91-90
Biuro czynne:
7:00 - 16:00, PN-PT
venteco.com - centrum klimatyzacji
Wykonawstwo instalacji wentylacji, rekuperacji, klimatyzacji oraz systemów kominowych dla domu, budownictwa mieszkaniowego i przemysłu.
Nieprzerwanie od 1995 roku.