Udostępnij

Co to jest rekuperacja i jak działa?

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest rekuperacja i jak działa, oraz omówimy jej kluczowe komponenty, a także ważne kwestie związane z planowaniem i wyborem odpowiedniego systemu. Dowiedz się, w jaki sposób technologia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zmienia sposób ogrzewania i wentylacji budynków, zapewniając jednocześnie oszczędności energetyczne i finansowe.

c94c41b1943ff29bf4c3482ef82eb532 1

Co to jest rekuperacja?

Rekuperacja to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, będąca alternatywą dla powszechnie stosowanej wentylacji grawitacyjnej. Jej zadaniem jest dostarczenie do budynku świeżego i czystego powietrza oraz sprawne usunięcie zużytego.

W praktyce działa to w następujący sposób: rekuperator przechwytuje ciepło z powietrza wywiewanego z domu i przekazuje je do powietrza z zewnątrz, które jest doprowadzane do środka. Dzięki temu świeże powietrze, wchodzące do pomieszczeń, jest już ogrzane. To sprawia, że rekuperacja jest bardzo efektywna energetycznie i pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Dzięki rekuperacji zyskujemy świeże powietrze w pomieszczeniu, z jednoczesną oszczędnością energii i pieniędzy.

Jak działa rekuperacja?

Odzysk ciepła zachodzi w rekuperatorze, którego sercem jest wymiennik ciepła: krzyżowo-przeciwprądowy, bądź obrotowy o sprawności sięgającej max. 95% (w zależności od rodzaju wymiennika). Przez rekuperator przepływają jednocześnie dwa strumienie powietrza w przeciwnych do siebie kierunkach:

 •  Zewnętrzne: świeże i chłodne, kierowane do budynku,
 • Wewnętrzne: zużyte i ciepłe, kierowane poza budynek.

Oba strumienie krzyżują się w wymienniku ciepła, przekazując między sobą energię cieplną – powietrze wewnętrzne oddaje ciepło do strumienia powietrza zewnętrznego, podnosząc jednocześnie jego temperaturę. Co ważne, wymiennik posiada specjalną konstrukcję, umożliwiającą przekazanie energii, bez konieczności mieszania się ze sobą poszczególnych strumieni powietrza.

Powietrze jest następnie oczyszczane (sekcja filtrowa) oraz podgrzane i nawilżone, aż dla uzyskania zadanych parametrów (temperatura, wilgotność). Tak przygotowane powietrze jest wprawiane w ruch przez wentylatory nawiewne i rozprowadzane kanałami wentylacyjnymi do poszczególnych części budynku. Analogiczna sytuacja zachodzi w instalacji wywiewnej, gdzie powietrze zużyte wyciągane jest z pomieszczenia i usuwane poza budynek (po przejściu przez wymiennik ciepła).

1497364170
rek1

Zewnętrzne “czyste” powietrze – to świeże powietrze, pobierane za pomocą tak zwanej czerpni, które jest przekazywane do właściwej jednostki wentylacyjnej specjalnymi kanałami. W centrali dochodzi do jego filtracji, dzięki czemu oczyszczone zostaje z wszelkich zanieczyszczeń oraz ewentualnie alergenów (muszą być dodatkowe filtry HEPA) . W okresach zimowych mogą być stosowane dodatkowe nagrzewnice, natomiast latem centrala wykorzystuje tak zwany bypass .

rek2

“Brudne” powietrze z wewnątrz – to zużyte powietrze, które wyciągane jest z pomieszczeń typu kuchnia/łazienka anemostatami wywiewnymi. W rekuperatorze podczas przepływu oddaje ono swoje ciepło na rzecz powietrza pobieranego, które tym samym zostaje ogrzane, a w przypadku wymiennika entalpicznego również nawilżone.

rek3

Czyste, przefiltrowane oraz ciepłe powietrze – kanałami wentylacyjnymi przekazywane jest do suchych pomieszczeń, do których dostaje się anemostatami nawiewnymi.

rek4

Brudne wykorzystane powietrze – po przejściu przez rekuperator oraz oddaniu ciepła i ewentualnie wilgoci, kierowane jest na zewnątrz za pomocą wyrzutni umieszczanej w dachu lub  ścianie zewnętrznej budynku.

Oba strumienie krzyżują się w wymienniku ciepła, przekazując między sobą energię cieplną – powietrze wewnętrzne oddaje ciepło do strumienia powietrza zewnętrznego, podnosząc jednocześnie jego temperaturę. Co ważne, wymiennik posiada specjalną konstrukcję, umożliwiającą przekazanie energii, bez konieczności mieszania się ze sobą poszczególnych strumieni powietrza.

Planowanie i wybór systemu rekuperacji

W celu stworzenia wydajnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła konieczne jest jego wcześniejsze przemyślane i szczegółowe zaprojektowanie. Do tego celu niezbędne jest dysponowanie projektem budynku, tak, aby można było przeanalizować rzuty kondygnacji i ustalić najlepsze lokalizacje jego poszczególnych urządzeń i elementów, przebieg kanałów oraz umiejscowienia czerpni i wyrzutni powietrza.

Z jakich elementów składa się wentylacja z rekuperacją?

W skład systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wchodzi rekuperator czyli centrala wentylacyjna, kanały wentylacyjne, anemostaty, czerpnia i wyrzutnia.

Rekuperator

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (rekuperator) – urządzenie, za pomocą którego następuje wymiana powietrza w budynku. Odbywa się w nim proces odzysku ciepła oraz filtracji. W skład centrali wchodzą: wymiennik ciepła (krzyżowo-przeciwprądowy, obrotowy), wentylatory (stałoprądowe lub zmiennoprądowe), by-pass, sterownik, filtry, system antyzamrożeniowy.

Rekuperator – jako serce całego systemu i najważniejszy element odpowiedzialny za prawidłową wentylację – powinien być dobrany na podstawie szczegółowej analizy, podczas której warto zwrócić uwagę na:

 • Wydajność – czyli zdolność urządzenia do przetwarzania określonej ilości powietrza w ciągu jednostki czasu, na ogół 1 godziny.  Wyższa wydajność urządzenia umożliwia obsługę budynków czy pomieszczeń o większej powierzchni/kubaturze. 
 • Spręż rekuperatora – tym mianem określany jest opór instalacji, jaki pokonać może dana centrala. Wybór wentylacji ze zbyt małym sprężem może spowodować nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, przejawiające się nie dającym się wyregulować spadkiem przepływu powietrza.
 • Współczynnik odzysku ciepła – jest to procentowa wartość, wyrażająca stopień odzyskania ciepła, jakie może zostać pobrane z powietrza wywiewanego i przekazane do powietrza nawiewanego. Parametr ten odzwierciedla możliwość ograniczenia kosztów, związanych z ogrzewaniem budynku i w głównej mierze zależy od wyboru rodzaju rekuperatora. Najlepszą opcją są wymienniki przeciwprądowe, chociaż w pewnych przypadkach instalowane są również krzyżowe.
 • Emitowany hałas – jest istotny ze względu na ciągłą stałą pracę wentylatorów, decyduje o słyszalności urządzenia zarówno w dzień, jak i w nocy.
 • Zużycie energii – jest parametrem decydującym o kosztach związanych z użytkowaniem rekuperacji, najbardziej opłacalne są nowe, energooszczędne wentylatory stałoprądowe (EC), które są wytrzymałe i niezwykle ciche.

Kanały wentylacyjne 

Wyróżniamy następujące typy kanałów:

 • czerpny – doprowadza świeże powietrze z czerpni do rekuperatora,
 • nawiewne – transportują powietrze z centrali wentylacyjnej do poszczególnych pomieszczeń,
 • wywiewne – transportują zużyte powietrze od elementów wyciągowych z pomieszczeń sanitarnych do rekuperatora,
 • wyrzutowy – łączy rekuperator z wyrzutnią, przez którą powietrze usuwane jest na zewnątrz.

Anemostaty – elementy nawiewne/wywiewne, służą do wprowadzania świeżego powietrza do pomieszczeń lub usuwania zużytego. Wyposażone są w element umożliwiający regulację przepływu powietrza.

Czerpnia – element umieszczony w ścianie zewnętrznej lub w dachu budynku. Służy do zasysania świeżego powietrza z zewnątrz.

Wyrzutnia – element umieszczony w ścianie zewnętrznej lub w dachu budynku. Służy do wyprowadzenia zużytego powietrza na zewnątrz.

Rekuperacja to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na efektywne zarządzanie jakością powietrza w pomieszczeniach przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem tego systemu w swoim domu, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą montażu rekuperacji. Oferujemy kompleksową obsługę, począwszy od doboru urządzeń i komponentów, poprzez dostawę i  montaż, aż po uruchomienie i regulację systemu. 

W razie pytań lub wątpliwości, nasi doradcy są zawsze do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i uzyskać wycenę.

Może cię również zainteresować